אחוזי נכות: איך נקבעת דרגת הנכות ומהן הזכויות להן זכאי נכה ממשרד הביטחון

אחוזי נכות משרד הביטחון

לאחר שהמומחה מטעם משרד הביטחון קבע כי קיים קשר בין החבלה/המחלה ממנה סובל התובע לבין שירותו, הוא יזומן לוועדה רפואית לקביעת דרגת נכותו בהתאם לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות), תש”ל-1969, תקנות המכילות תיאור מפורט של פגימות, כאשר לכל פגימה נקבעו אחוזי נכות, תוך התייחסות למידת החומרה/ההגבלה בגין אותה פגימה.

הועדה הרפואית מורכבת מרופא או רופאים שאחד מהם חייב להיות בתחום המומחיות בגין אותה פגימה בה דנה הועדה. במהלך הועדה נערכת לנכה בדיקה רפואית קצרה ובאפשרותו לטעון טענותיו ולפרט אודות מגבלותיו בגין הפגימה הנדונה והפגיעה באיכות חייו. בהסתמך על החומר הרפואי שהוצג בפני הועדה הרפואית ובדיקתו של הנכה תעריך הועדה הרפואית את דרגת נכותו.

סכום הפיצוי שיקבל הנכה תלוי בדרגת הנכות שנקבעה לו ע”י הוועדה הרפואית.

בשל החשיבות הרבה שיש בקביעת דרגת הנכות, חשוב להגיע לוועדה מוכנים עם כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים המשקפים את מצבו של הנכה ולהבין היטב את התהליך הצפוי. ייעוץ ראשונים עם עו”ד בתחום והכנה טובה לקראת הועדה יכולה להגדיל את הסיכויים להצליח בהליך ולייתר את הצורך בהגשת ערעורים בהמשך.

נכה הסבור כי דרגת הנכות שנקבעה לו אינה משקפת את מצבו האמיתי יכול להגיש בתוך 45 יום, ערעור לוועדה רפואית עליונה. לערעור מומלץ לצרף חוות דעת רפואית משפטית המתמודדת עם קביעות הועדה הרפואית המחוזית.

אחוזי הנכות – מענק, קצבה, טיפול רפואי והטבות נוספות:

בהתאם לדרגת הנכות שקבעה הועדה הרפואית נגזרות ההטבות והפיצויים להם זכאים הנכים וזאת בהתאם לפירוט הבא:

9%-1% אחוזי נכות : הכרה כנכה צה”ל, ללא קבלת פיצוי.

19%-10%  אחוזי נכות: מענק חד פעמי (סכום המענק ראו טבלה בהמשך).

20% ומעלה אחוזי נכות: קצבה חודשית (סכום הקצבה ראו טבלה בהמשך), טיפול רפואי בגין הפגימה שהוכרה, הטבות שונות בהתאם לגובה הנכות.

מענק חד פעמי לפי אחוזי הנכות (10%-19%):

% נכות סכום
10% 49,299.95 ש”ח
11% 62,766.14 ש”ח
12% 77,784.36 ש”ח
13% 91,980.92 ש”ח
14% 106,086.18 ש”ח
15% 119,826.26 ש”ח
16% 135,118.38 ש”ח
17% 149,771.42 ש”ח
18% 165,154.83 ש”ח
19% 186,472.49 ש”ח

קצבה חודשית לפי אחוזי הנכות (20% ומעלה)

%אחוז סכום
20% 912.96 ש”ח
30% 1,369.44 ש”ח
40% 1,825.92 ש”ח
50% 2,282.41 ש”ח
60% 2,738.89 ש”ח
70% 3,195.37 ש”ח
80% 3,651.85 ש”ח
90% 4,108.33 ש”ח
100% 4,564.81 ש”ח
100%+ 6,390.73 ש”ח

 

שתף מאמר זה: