אתרים שימושיים

רשימת אתרים שימושיים למידע נוסף ושירותים בתחום:

אגף שיקום נכים

https://www.shikum.mod.gov.il/Pages/default.aspx

אגף משפחות והנצחה

https://www.mishpahot-hantzaha.mod.gov.il/mhn/Pages/default.aspx

ארגון נכי צה”ל האתר הרשמי

http://www.inz.org.il/index1.asp?cat=54

ביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/Pages/default.aspx