הליך הגשת תביעה להכרה כנכה צה”ל

תביעה מול משרד הביטחון

תביעות להכרת זכות נכה עפ”י חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי”ט- 1959, המוגשות למשרד הביטחון הן תהליך מורכב ולעיתים ארוך, המונה שלושה שלבים. מדובר בתחום המערב סוגיות רפואיות ומשפטיות, תלוי במורכבות המקרה. נטל ההוכחה מוטל על התובע ועליו להוכיח כי המחלה/חבלה ממנה הוא סובל ארעה במהלך ועקב שירותו.

השלבים בדרך להכרה כנכה צה”ל:

ראשית, יש להגיש טופס* להכרת זכות נכה בגין מחלה/חבלה שאירעו במהלך השירות, אליו יש לצרף תצהיר אודות תנאי השרות והקשר בין המחלה/חבלה לתנאי השרות ואת כל החומר הרפואי הרלוונטי, לרבות תיק רפואי צבאי מלא, תיק קופת חולים לפני הגיוס ואישורים עובדתיים אודות תנאי השרות כמפורט בתצהיר.

  1. משרד הביטחון פותח בהליך איסוף חומר רפואי ועובדתי מגורמי חוץ וממוסדות שונים.
  2. העברת התיק לחוות דעת של רופא מומחה מטעם משרד הביטחון.
  3. הופעה בפני ועדה רפואית לקביעת דרגת נכות.    

הועדה הרפואית קובעת את דרגת הנכות ובהתאם לכך נקבעות הזכויות שתקבל ממשרד הביטחון.

**לנוחיותך, מצורף תרשים המתאר בקצרה את השלבים בהליך בירור התביעה עד קבלת החלטת קצין התגמולים בתביעה.

לכן, טרם הגשת תביעה למשרד הביטחון, מומלץ להיעזר בשירותו של עורך דין אשר מתמחה בתביעות מסוג זה כדי שיוכל ללוות ולייעץ לך בתהליך המורכב ולעזור לך לקבל את מירב הזכויות המגיעות לך ממשרד הביטחון.

הנך מוזמן ליצור קשר עם משרדנו כדי להתחיל בתהליך הגשת התביעה בצורה מסודרת ומהירה.

שתף מאמר זה: