על הועדות הרפואיות

image

נכה שזומן לוועדה רפואית סימן שעבר בהצלחה את השלב השני והוכיח קיומו של קשר סיבתי בין החבלה/מחלה ממנה הוא סובל לבין תנאי שירותו. הועדה הרפואית מטרתה לקבוע את דרגת הנכות בגין הפגימה ממנה סובל הנכה והאם מדובר בנכות זמנית או צמיתה. אחוזי הנכות נקבעים בהתאם לקבוע בתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות), תש”ל- 1969.

כמו כן, לוועדה הרפואית הסמכות לקבוע דרגות נכות שונות בגין תקופות שונות. כך לדוגמה במקרים של חולים במחלות נפש, שתביעתם אורכת זמן ובמהלך הליך בירור התביעה הם היו מאושפזים חלק מהתקופה, בגין תקופת האשפוז הם זכאים לדרגת נכות בשיעור של 100%.

הרכב הוועדה הרפואית והליך הבדיקה בפני הועדה הרפואית

הועדה הרפואית מורכבת מרופא או רופאים מתחומי מומחיות שונים, אך אחד מהם חייב להיות בתחום המומחיות בגין אותה פגימה בה דנה הוועדה. בנוסף לרופאים יושב בועדה מזכיר/ה שתפקידם לרשום פרוטוקול של הועדה הכולל פירוט תלונותיו של הנכה, המסמכים שהוצגו, ממצאי הוועדה והחלטתה. הליך הוועדה מורכב ממספר שלבים וכולל הצגת טיעוניו של הנכה אודות מצבו הרפואי, מגבלותיו והפגיעה באיכות חייו ולאחר מכן מתבצעת בדיקה רפואית קצרה.

בסיום הבדיקה מתבקש הנכה לצאת מהחדר והוועדה תסכם החלטתה.

לאחר שהוועדה מסכמת את החלטתה מועבר הפרוטוקול לקצין התגמולים לצורך הוצאת החלטה. ההחלטה נשלחת לנכה בדואר רשום. הודעה על העברת התיק לקצין התגמולים להוצאת החלטה מתקבלת באמצעות SMS.

יש לציין כי ישנם גם מקרים בהם מבקשת הועדה מהנכה מסמכים נוספים או שולחת אותו לבדיקות נוספות. לאחר קבלת תוצאות הבדיקות וכל המסמכים הנדרשים מתכנסת הועדה פעם נוספת לוועדה מסכמת לצורך קבלת החלטה סופית. 

חשוב לציין כי הכנה לקראת ועדה רפואית היא חשובה במיוחד. חשוב להגיע לוועדה הרפואית מוכנים עם כל החומר הרפואי העדכני הרלוונטי המתאר את מצבו הרפואי האמיתי של הנכה, מגבלותיו והפגיעה באיכות חייו.

משרדנו מציע שירותי ייעוץ , ליווי או ייצוג מול הועדה הרפואית. צרו איתנו קשר עוד היום לקבלת פרטים נוספים ותיאום פגישת ייעוץ

 

שתף מאמר זה: