חוקים ותקנות

חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי”ט-1959 [נוסח משולב]

­

לקריאה והורדה

חוק חיילי מילואים

­

לקריאה והורדה

חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד)

­

לקריאה והורדה

חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)

­

לקריאה והורדה

תקנות הנכים (מענק לנכים שדרגת נכותם 01 עד 10 אחוזים)

­

לקריאה והורדה ­ ­ ­ ­

תקנות הנכים (טיפול רפואי) תשי”ד 1954

­

לקריאה והורדה

תקנות הנכים

­

לקריאה והורדה ­ ­ ­ ­

תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה)

­

לקריאה והורדה