חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד), תשמ”ח-1988

חוק זה בא להסדיר את מעמדם של חיילים בשירות סדיר (חובה) אשר נחבלו במהלך שירותם אולם לא עקב שרותם, קרי במהלך חופשה מאושרת. התנאים להכרה עפ”י חוק זה הם קביעת דרגת נכות בשיעור של 20% ומעלה, שהחבלה ארעה תוך תקופה של 14 הימים הראשונים שבהם לא מילא תפקיד בשירות והיא לא אירעה תוך כדי עיסוקו של החייל בעבודה או עיסוק שהוא קיבל בעבורו תמורה.