חוק חיילי מילואים

חוק זה נועד להבטיח תשלום קצבה לחיילי מילואים שנפגעו במהלך ועקב שירותם. ניתן להגיש תביעה לפי חוק זה רק אם הוועדה הרפואית של משרד הביטחון- אגף שיקום נכים קבעה לך דרגת נכות בשיעור של 20% ומעלה.