חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש”י- 1950

חוק זה מגדיר מהם חיילים שנספו במערכה והתנאים להכרה כמשפחה שכולה. בנוסף מגדיר החוק את הזכויות וההטבות להם זכאים בני משפחתו של הנספה (הורים שכולים, אלמנות ויתומים).