מימוש זכויות נכי צהל

צריך עזרה?

למשרדינו ניסיון רב בייצוג נכים בכל הקשור למימוש זכויותיהם מול אגף השיקום לאחר שהוכרו כנכי צה”ל. ניתן ליצור קשר עם משרדינו ואנו נשמח לסייע בכל בעיה ועניין.

 

נכה שתביעתו הוכרה ונקבעה לו ע”י הוועדה הרפואית במשרד הביטחון דרגת נכות יעבור לטיפול במחוז השיקום אליו הוא שייך בהתאם לאזור מגוריו.

אגף שיקום נכים מסייע לנכי צה”ל בשלושה תחומים עיקריים:

  • תגמולים והטבות.
  • טיפול רפואי.
  • שירותי שיקום, תעסוקה ולימודים.  

זכאויות הנכה נקבעות בהתאם לדרגת הנכות שנקבעה לנכה. ישנן זכויות שנגזרות מכוח חוק הנכים והתקנות וישנן  זכויות שנגזרות מכוח הוראות אגף שיקום נכים.

להלן פירוט הזכויות והשירותים להם זכאים ציבור הנכים:

א. תגמולים והטבות:

נכה שנקבעו לו אחוזי נכות ע”י הועדה הרפואית יהיה זכאי לתגמול חד פעמי או חודשי כמפורט להלן:

נכה שנקבעה לו דרגת נכות של 10%-19% יהיה זכאי לתגמול חד פעמי בגין נכותו (נכים שהוכרו לאחר 1.1.96). באם נקבעה לנכה דרגת נכות זמנית הוא יקבל מקדמה על חשבון המענק.

נכה שנקבעה לו דרגת נכות של 20% ומעלה יהיה זכאי לתגמול חודשי לכל ימי חייו. גובה הנכות נקבע ומשולם בהתאם לקבוע בחוק.

נכים שנקבעה להם דרגת נכות של עד 9% לא יהיו זכאים לתגמול כלשהו אולם הם יהיו מוכרים כנכי צה”ל ובאם תחול החמרה במצבם, הם יוכלו להגיש בקשה לבדיקה חוזרת ולעמוד בפני ועדה רפואית שתבחן האם חלה החמרה במצבם.

בנוסף לתגמול החודשי, במקרים מסוימים זכאי הנכה, לאחר שתיבדק זכאותו עפ”י החוק ובהתאם לקבוע  בהוראות האגף, לתוספת לתגמול כגון; תגמול טיפול רפואי, תגמול נצרך, תגמול לנכה מתבגר, תגמול מיוחד לנכים, תגמול לנכה שהגיע לגיל פרישה, תגמול מיוחד עקב פרישה מוקדמת.

 

ב. טיפול רפואי:

נכה שהוועדה הרפואית קבעה לו דרגת נכות של 20% ומעלה יהיה זכאי לקבלת טיפול רפואי בגין הפגימות בגינן הוכר. הטיפול הרפואי לו זכאי הנכה כולל, בין השאר, תרופות, אשפוזים, בדיקות וטיפולים. הטיפול הרפואי כולל גם ליווי פיזי במידת הצורך, בהתאם לדרגת הנכות ובהתאם להחלטת וועדת מלווים ו/או הרופא המוסמך המחוזי.

נכה שדרגת נכותו פחותה מ-20% יקבל טיפול רפואי דרך קופת חולים מכוח חוק בריאות ממלכתי חינם.  

יש לציין כי קיימת אפשרות לקבלת טיפול רפואי גם בשלב בו מתבררת התביעה על מנת לשמור על רצף טיפולי בגין הפגימה בגינה מוגשת התביעה.

לתביעה הראשונית המוגשת לקצין התגמולים במשרד הביטחון ניתן לצרף גם בקשה לאט”ר (אישור לטיפול רפואי). הבקשה מוגשת לקצין התגמולים ולאחר קבלת האישור הטיפול עובר ללשכת השיקום אליה שייך התובע, אז יכול התובע לפנות למרפאה בלשכת השיקום ולבקש טיפולים רפואיים לרבות תרופות בגין הפגימה בגינה הוגשה התביעה.    

ג. שירותי שיקום ותעסוקה:

מעטפת נוספת אותה נותן אגף השיקום לנכי צה”ל כוללת גם עזרה וסיוע בכל הקשור לשיקומו של הנכה.

מסלולי השיקום כוללים עזרה במציאת עבודה, שיקום כלכלי עצמאי, מימון לימודים לרכישת מקצוע ובשכר לימוד ללימודים אקדמיים, תשלום מיסים לרכישת רכב שיקומי ועוד.

טבלת תמלוגים והטבות

למשרדינו ניסיון רב בייצוג נכים במימוש זכויותיהם מול אגף השיקום. ניתן ליצור קשר עם משרדינו ואנו נשמח לסייע בכל בעיה ועניין.

יש לך שאלה?

צרו קשר עם משרדינו ואנו נשמח לסייע בכל בעיה ועניין.