ערעור לבית משפט

צריך עזרה?

ניתן ליצור קשר עם משרדינו ואנו נשמח לסייע בכל בעיה ועניין.

 

תובע שתביעתו להכרת זכות נכה נדחתה ע”י קצין התגמולים בטענה של העדר קשר סיבתי בין תנאי השירות לבין המחלה/חבלה ממנה הוא סובל או כאשר קבע קצין התגמולים כי החבלה/המחלה הוחמרו ולא נגרמו עקב תנאי השרות, ולדעתו ההחלטה שגויה ו/או אינה מוצדקת יכול להגיש בתוך 30 יום מקבלת ההחלטה, ערעור לוועדת הערעורים לפי חוק הנכים שליד בית משפט שלום. לערעור יש לצרף חוות דעת רפואית-משפטית לפיה קיים קשר בין המחלה/חבלה ממנה סובל הנכה לבין תנאי שירותו.

וועדות הערעורים לפי חוק הנכים יושבות בהרכב של שלושה הכולל שופט שהינו יו”ר ההרכב, ושני נציגי ציבור; רופא ועו”ד.

בהליך בפני ועדת הערעורים נשמעים עדים עובדתיים, מוגשות, כאמור, חוות דעת רפואיות, נחקרים מומחים רפואיים על חוות הדעת שהוגשו מטעמם ובמקרים מסוימים ממונים מומחים רפואיים מטעם בית המשפט.

בסיום ההליך ניתנת החלטה ובסמכותה של ועדת הערעורים לקבל את הערעור במלואו או במקצתו או לדחות את הערעור ולהשאיר את החלטת קצין התגמולים על כנה. על החלטת ועדת הערעורים ניתן להגיש ערעור בתוך 45 יום לבית המשפט המחוזי בנקודה משפטית בלבד.

שאלות ותשובות

תביעה להכרת זכות נכה נדחתה בטענה של העדר קשר בין המחלה לבין תנאי השירות הצבאי. מה עליו לעשות?

נכה שתביעתו נדחתה ע”י קצין התגמולים בטענה של העדר קשר בין תנאי השירות למחלה/חבלה יכול להגיש בתוך 30 יום מקבלת ההחלטה ערעור לוועדת הערעורים לפי חוק הנכים שליד בית משפט שלום. לערעור יש לצרף חוות דעת רפואית-משפטית לפיה קיים קשר בין המחלה/חבלה ממנה סובל הנכה לבין תנאי שירותו הצבאי.