פסק דין 13 דצמבר 2017

פסק דין 13 דצמבר 2017 – ערעור בגין נכות מוסבת מול קצין התמלוגים באגף הביטחון