תביעות עפ”י חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ובני משפחותיהם

צריך עזרה?

ניתן ליצור קשר עם משרדינו ואנו נשמח לסייע בכל בעיה ועניין.

 

בהתאם לחוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, תשס”ב-2002, באם נפצעת תוך ועקב שירות מילואים פעיל, תוכל לקבל קצבת מילואים בנוסף לקצבה אותה אתה מקבל מאגף שיקום נכים של משרד הביטחון,  אך לשם כך עליך לעמוד בארבעה תנאי סף, לאחריהם תוכל להיות זכאי לקצבה בגין נכות תפקודית:

תנאי סף לקצבה בגין נכות תפקודית

  1. דרגת נכות רפואית העולה על 19% שנקבעה ע”י וועדה רפואית של אגף שיקום נכים.
  2. דרגת נכות תפקודית העולה על 19% שנקבעה ע”י וועדה רפואית לפי חוק הקצבאות.
  3. כל עוד דרגות הנכות עולות על 19% (במידה והועדות הרפואיות החליטו, בהתאם לשיפור במצבו של חייל המילואים, להקטין את דרגות הנכות ל – 19% ומטה תפסק הזכאות לקצבה).
  4. אינך זכאי לתשלומים מקופת גמל, או שהתשלומים להם הינך זכאי נמוכים מהתשלומים המגיעים לך לפי חוק.

קיזוזים מקצבת חיילי המילואים

חשוב לדעת כי מן הקצבה יבוצעו קיזוזים שונים, בהתאם למפורט בחוק הקצבאות ובחוק שירות הקבע, ובין היתר:

  1. קיזוז כספים המגיעים מקופות הגמל.
  2. קיזוז של 75% מתגמולי אגף השיקום, אלא אם כן דרגת הנכות הרפואית היא של 35% או יותר.
  3. גמלאות אחרות והכנסות מקופה ציבורית, לפי הכללים המפורטים בחוק שירות הקבע.

ועדה רפואית לבחינת אחוז נכות תפקודית:

תפקיד הוועדה לקבוע את מידת ההשפעה של הנכות הרפואית של  חייל המילואים שנפגע (נקבעת ע”י אגף השיקום) על יכולתו להשתכר ולתת ביטוי באמצעות דרגת (אחוז), נכות תפקודית, זאת תוך שקלול מידע לגבי עיסוקו האזרחי של חייל המילואים במועד הפגיעה, מקצועו, רמת השכלתו, גילו וכיו”ב. דרגת הנכות הרפואית מושפעת אך ורק מחומרת הפגיעה על אופן תפקודו של חייל המילואים ויכולתו להמשיך ולהשתכר באזרחות.

שאלות / תשובות

נפצעתי במהלך שירות מילואים האם מגיע לי פיצוי נוסף מעבר לתגמולים שאני מקבל ממשרד הביטחון?

בהתאם לחוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, תשס”ב-2002, ניתן לקבל פיצוי נוסף. לשם כך עליך לעמוד ראשית בפני ועדה רפואית של משרד הביטחון שתקבע את דרגת נכותך בגובה של 20% ומעלה (למעט מקרים חריגים) ושכושר עבודתך נפגע כתוצאה מהפגיעה בשירות המילואים, אז תוכל לעמוד בפני ועדה רפואית לפי חוק זה, שתעריך את הפגיעה תפקודית ולאחריה תחושב הקצבה לה את זכאי מכוח חוק זה.