הגשת תביעות בגין החמרת מצב/ נכות מוסבת

צריכים עזרה?

יש חשיבות רבה לליווי הנכה בהליך של תביעת החמרה, צרו עימנו קשר עוד היום לתיאום פגישת ייעוץ ונשמח לעמוד לרשותכם

 

תביעה בגין החמרת מצב:

נכה צה”ל שסבור כי חלה החמרה במצבו הבריאותי/הנפשי יכול להגיש ללשכת השיקום אליה הוא שייך תביעה בגין החמרת מצב. לתביעה יש לצרף מסמכים רפואיים עדכניים המעידים כי חלה החמרה במצבו של הנכה , מאז הועדה הרפואית האחרונה.

הנכה יזומן לוועדה רפואית מחוזית אשר תבחן, בהסתמך על מסמכים רפואיים עדכניים, בדיקת הנכה ולאחר שתשמע את תלונותיו אודות מצבו, האם חלה החמרה במצבו של הנכה ואם כן תקבע את דרגת נכותו בהתאם.

נכה הסבור כי החלטת הועדה אינה משקפת את מצבו רשאי להגיש ערעור לוועדה רפואית עליונה . הועדה הרפואית מוסמכת להעלות את אחוזי הנכות, להפחיתם או להשאירם כפי שהיו.

בקשה בגין החמרת מצב ניתן להגיש בתום חצי משנה מבדיקתו האחרונה של הנכה ע”י הוועדה הרפואית.

יש חשיבות רבה לליווי הנכה בהליך של תביעת החמרה, בהצגת חוות דעת רפואית/מסמכים רפואיים עדכניים שיעידו כי אכן חלה החמרה במצבו של הנכה כתוצאה מנכותו המוכרת להבדיל ממקרים שההחמרה במצב היא כתוצאה מהתפתחות טבעית של המחלה, ללא קשר לנכות המוכרת.  

תביעה בגין נכות מוסבת:

נכה אשר נכותו המוכרת במשרד הביטחון גרמה לו לנכות (פגימה) חדשה הקשורה לנכותו המוכרת, בקשר ישיר ובלתי אמצעי, יכול להגיש למשרד הביטחון בקשה לנכות מוסבת בהתאם לתקנה 9 לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות), תש”ל-1969 בה נקבע, כדלקמן:

“הייתה פגימה מסוימת שהנכה נפגם בה, נובעת באופן בלתי אמצעי מפגימה מוכרת, אף אם איננה נובעת באופן בלתי אמצעי מחבלה, מחלה או החמרת מחלה שאירעו בזמן השירות עקב השירות.”

תקנה 9 (ג) קובעת כי לועדה הרפואית הסמכות לבחון את הבקשה לנכות מוסבת.

בשלב הראשון בוחנת הועדה הרפואית את שאלת הקשר הסיבתי בין הנכות המוכרת לנכות המוסבת (הפגימה החדשה) ובמידה והיא מוצאת כי אכן קיים קשר כאמור, היא קובעת את דרגת הנכות בגין הנכות החדשה.  

חשוב מאוד לצרף לבקשה לנכות מוסבת מסמכים רפואיים המעידים על הקשר בין הנכות המוכרת לנכות המוסבת.

לדוגמא: נכה המוכר כנכה צה”ל בגין פגיעה בברך ימין בשיעור של 20%. כעבור מס’ שנים בעקבות עומס שמופעל על ברך שמאל, פיתח מגבלות תנועה גם בברך זו. בגין הפגימה בברך שמאל יכול להגיש תביעה לנכות מוסבת.

משרדינו מסייע בהכנת תביעה מנומקת למשרד הביטחון, איסוף המסמכים הרפואיים הרלוונטיים להליך כך שיתנו מענה לשאלת הקשר הסיבתי בין הנכות המוכרת והנכות החדשה וייצוג בוועדה הרפואית.

שאלות ותשובות -תביעה בגין החמרת המצב

כל כמה זמן ניתן להגיש תביעה בגין החמרת מצב?

תביעת החמרה ניתן להגיש ללשכת השיקום אליה שייך הנכה. תביעה בגין החמרת מצב ניתן להגיש כל חצי שנה. לתביעה יש לצרף מסמכים רפואיים המעידים כי אכן חלה החמרה במצבו של הנכה בגין נכותו המוכרת.

שאלות ותשובות – תביעה בגין נכות מוסבת

נכה צה''ל שמוכר בגין פגימה מסוימת וכעבור מספר שנים נגרמה לו נכות חדשה הקשורה לנכותו המוכרת במשרד הביטחון. מה עליו לעשות?

נכה אשר נכותו המוכרת במשרד הביטחון גרמה לו לנכות חדשה הקשורה לנכותו המוכרת, יכול להגיש למשרד הביטחון בקשה לנכות מוסבת. הסמכות לבחון את בקשתו הינה של הועדה הרפואית שדנה גם בשאלת הקשר בין הנכות המוכרת לנכות המוסבת ובמידה ומוצאת כי אכן קיים קשר כאמור, היא קובעת את דרגת הנכות בגין הנכות החדשה. לבקשה לנכות מוסבת יש לצרף מסמכים רפואיים המעידים על קשר בין הנכות המוכרת לנכות המוסבת.

לשאלות, הבהרות וקבלת חוות דעת מקצועית, ניתן ליצור קשר עם משרדינו ואנו נשמח לסייע.