תקנות הנכים (מענק לנכים שדרגת נכותם 10 עד 19 אחוזים), תשנ”ו-1996

נכה שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור של 10%-19% זכאי למענק חד פעמי. תקנות אלו מגדירות את הזכאות ודרכי הטיפול (מענקים ומקדמות) לנכים אלו.